تبلیغات
حاجی قاسمی - قرار بازداشت موقت
حاجی قاسمی
حقوق - علوم غریبه
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من

قرار بازداشت موقت اجباری

قراربازداشت موقت اجباری ،قراری است که در آن قاضی  ملزم به استفاده از  قرار بازداشت موقت به عنوان تامین کیفری  می باشد  ومبنای قانونی صدور قرار بازداشت موقت اجباری ماده ۳5 قانون آئین دادرسی  دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری  مصوب ۱۳۷۸ است.

 موارد ذکر شده در ماده 35 ق. آ.دک

 در موارد زیر با رعایت قیود ماده ۳۲ این قانون و تبصره های آن هر گاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید، صدور قرار بازداشت موقت الزامی است و تاصدور حکم بدوی ادامه خواهد یافت. مشروط بر این که مدت آن از حداقل مدت مجازات مقرر قانونی جرم ارتکابی تجاوز ننماید .

الف) قتل عمد ، آدم ربایی، اسید پاشی، محاربه و افساد فی الارض.

ب) در جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس دائم باشد.

ج) جرایم سرقت ،کلاهبرداری، اختلاس، ارتشا، خیانت در امانت، جعل و استفاده از سند مجعول در صورتی که متهم حداقل یک فقره سابقه محکومیت قطعی یا دو فقره یا بیشتر سابقه محکومیت غیر قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور را اداشته باشد.

د) در مواردی که آزادی متهم موجب فساد شود.

ه) در کلیه جرایمی که به موجب قوانین خاص مقرر شده باشد.

 

مواردیکه مطابق بندهـ ماده 35 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری میتوان عنوان کرد :

   1- در جرائم تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق، در صورتی كه تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد. (تبصره 2 ماده 690 قانون مجازات اسلامی)

  2- در بزه رشوه، هرگاه میزان رشوه از مبلغ 200/000 ریال بیشتر باشد. (تبصره 4 ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشاء و ...)

پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۸ قرار بازداشت موقت صادر شده از سوی قاضی دادگاه و قاضی تحقیق در هر صورت قطعی بود ، ولی با تصریح ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ قابل تجدید نظر است. این ماده بیان می دارد: « قرار بازداشت موقت قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان ظرف ۱۰ روز می باشد.» این قرار قابل تجدید نظر خواهی است و مرجع تجدید نظر مکلف است، خارج از نوبت و در جلسه ای فوق العاده اتخاذ تصمیم کند و حداکثر طی یک ماه تکلیف متهم را از لحاظ تأیید یا فسخ قرار مشخص نماید. بعلاوه قاضی رسیدگی کننده مکلف است هر ماه یک بار نسبت به ابقا یا فسخ قرار بازداشت صادر شده اقدام نماید و چنانچه اعتقاد به ابقا داشته باشد ، باید مستند و با استدلال ،اظهار نظر کند و این تصمیم باید به متهم ابلاغ شود و حق اعتراض به صراحت در متن ذکر شود. پس از اظهار نظر مراتب برای تأیید رئیس حوزه قضایی ارسال می شود و در صورتی که متهم به ابقای قرار اعتراض داشته باشد، پرونده دوباره برای اظهارنظر به محاکم تجدید نظر ارسال می گردد . دادگاه تجدیدنظر نیز  اگر استدلال قاضی مربوط را در ابقای قرار موجه و مطابق مقررات دانست ضمن رد اعتراض متهم آ ن را تأیید می کند. در غیر این صورت قرار صادر شده را فسخ و برای اخذ تأمین مناسب اعم از وثیقه یا کفیل یا سایر تأمینات بنا به تشخیص به  دادگاه صادر کننده قرار اعاده می کند.

بر اساس قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ با تشکیل دادسرا نحوه اعتراض بر قرار بازداشت موقت نیز تغییر یافته است. در صورتی که قرار بازداشت موقت خواه به اراده بازپرس و موافقت بعدی دادستان و خواه با تقاضای دادستان از سوی بازپرس صادر شود، چنانچه متهم به قرار اعتراض کرده باشد بازپرس وظیفه دارد پرونده را برای رسیدگی به اعتراض متهم به دادگاه مربوط ارسال کند.بند (ن) ماده ۳ این قانون ،از دادگاه مربوط با عنوان دادگاه صالحه نام برده است. بند (ح) از ماده 3 اصلاحی این قانون مقرر می دارد :« هرگاه متهم موجبات بازداشت رامرتفع ببیند می تواند از بازپرس ، درخواست رفع بازداشت خود را بنماید كه دراین صورت بازپرس مكلف است ظرف 10 روز از تاریخ تسلیم درخواست نظر خود را جهت اتخاذ تصمیم نزد دادستان ارسال نماید به هرحال متهم نمی تواند ، در هر ماه بیش از یك مرتبه  از این حق استفاده نماید .» رسیدگی به اعتراض در جلسه­ی اداری خارج از نوبت صورت گرفته و رأی صادره قطعی می­باشد. قبلاً مرجع رسیدگی به این اعتراض دادگاه تجدید نظر استان بود ولی با تصویب قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب  رسیدگی به اعتراض در همان دادگاه بدوی صلاحیتدار می­باشد که بر حسب نوع جرم تعیین می­شود. به موجب  بند ط ماده 3  قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب درسال 1381  در مورد  تفكیك صلاحیت ها در مورد جرایم مهم ، دادگاه كیفری استان هرچهارماه و دادگاههای عمومی كیفری هردو ماه در موارد ی كه پرونده اتهامی منتهی به تصمیم نهایی دردادسرا نشده باشد مكلف به فك یا تخفیف قرار تامین یا ابقای آن با ذكر علل و جهات موجه است .   

قانونگذار در بند (ط) ماده ۳ این قانون به مطلب جدیدی اشاره کرده است: « هر گاه در جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استا ن تا چهار ماه و در سایر جرایم تا دو ماه به علت صدور قرار تأمین متهم در بازداشت به سر برد و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشده باشد ،مرجع صادر کننده قرار مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین متهم می باشد؛ مگر آن که دلایل قانونی یا عللی موجه برای بقای قرار تأمین صادر شده و جود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبو قرار ابقا می شود و متهم حق دارد از این تصمیم طی ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ به وی حسب مورد به دادگاه عمومی یا انقلاب محل شکایت کند.فک قرار بازداشت متهم از سوی باز پرس با موافقت دادستان به عمل می آید . در صورت حدوث اختلاف میان دادستان و بازپرس حل اختلاف با دادگاه خواهد بود. چنانچه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این بند حسب مورد هر چهار ماه یا هر دو ماه اعمال می شود.

 نمونه فرم صدور قراربازداشت موقت اجباری 

 

قرار بازداشت موقت آقای / خانم -------- فرزند ----- متهم به ----- باتوجه به قراین و دلایل کافی برتوجه اتهام به ایشان و بیم فرار و تبانی با شهود دیگر متهمین مستنداً به بند الف  ماده 35 و با لحاظ بند دال ماده 32 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب  درامور کیفری ، الزاماً صادرو اعلام میگردد قرار صادره ظرف 10 روز پس از بلاغ و با موافقت دادستان  قابل اعتراض در دادگاه عمومی انقلاب می باشد . قرار صادره حضوراً به متهم تفهیم وابلاغ شداظهارداشت فهمیدم نسبت به آن اعتراض دارم / ندارم و رونوشت می خواهم / نمی خواهم .

امضاء متهم      بازپرس / دادیار شعبه --- دادسرای عمومی و انقلاب

 

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
چهارشنبه 19 خرداد 1395
شنبه 5 مرداد 1398 05:20 ق.ظ
Acutely brave staffs evaluate it themselves by injecting
of varied oils (this kind of for example coconut grease) and
also other product (these kinds of in the function of
silicone or possibly a saline way out), ordinarily without therapeutic guidance.
These stratagems could cause tremendously dangerous irritations
after that infections, furthermore there's no data them to am successful.

We looked at the best male member improvement tablets to become accessible prohibited near.
Am aware of unengaged to ensure them elsewhere plus elect which one is the best to suit your needs.

Invention with the purpose of put around the penis as well as
put in a sort of load am real shouted out in the function of strategies of stretch out.
male organ gives the impression that, for instance,
remain suggested meant for get through all through the construction for making the construction show up larger then harder as
a result of raised body blockage.
There's numerous Penis Swelling Tablets available right now.
Many of them work on the opinion with the intention of the ordinary natural ingredients snowball body
tide for the male member. We get hold of which the supplement with
the purpose of works out for one role might not work with the following
and so you should be conscientious after go for the right
tablet in your case. Out of your hundreds of supplement with the aim of allege
to work, we've got pick out more or less
steadfast examine never-endingly ones account, since they've a corroborated name.
They gathered a fantastic ratings associated with client with well-known since the paramount tablet.
جمعه 6 اردیبهشت 1398 04:30 ق.ظ
ブランドコピー時計
جمعه 6 اردیبهشت 1398 04:30 ق.ظ
人気ブランド服コピー20018,激安メンズファッション,ブランド服
جمعه 6 اردیبهشت 1398 04:29 ق.ظ
一番ブランドlive ブランド服コピー通販。高い品質ブランドコピーバッグ! スーパーコピー服,世界の有名スーパーコピーバッグ毎型は全て正規品を参考
جمعه 6 اردیبهشت 1398 04:28 ق.ظ
ルイヴィトン財布コピー,ブランドコピー,スーパーコピーブランド,各種スーパーブランドコピー時計通販ルイヴィトンスーパーコピー,ルイヴィトンバッグコピー,ルイヴィトンコピー
جمعه 30 فروردین 1398 09:51 ب.ظ
ロレックスコピー、ロレックス スーパーコピー(N品)激安専門店
جمعه 30 فروردین 1398 09:50 ب.ظ
2018ブランドコピー激安人気新作スーパーコピー最高級偽物専門店
جمعه 30 فروردین 1398 09:50 ب.ظ
スーパーコピーブランド財布代引き激安通販専門店!
دوشنبه 26 فروردین 1398 07:33 ب.ظ
韓国ブランドルイヴィトン、シャネル、グッチ、エルメスコピーの新作大集合スーパーブランドコピー激安販売中!
http://www.vistaprops.com/fr/disponibilite/details http://www.vistaprops.com/fr/disponibilite/details
یکشنبه 18 فروردین 1398 08:11 ق.ظ
高品質ブランドコピー|スーパーコピーブランド激安通販!
شنبه 18 فروردین 1397 07:23 ق.ظ

Kudos. Quite a lot of stuff.

purchase once a day cialis we recommend cialis info cialis 100mg suppliers cialis arginine interactio cialis price thailand cuanto cuesta cialis yaho cialis prezzo in linea basso buy name brand cialis on line cialis 20mg preis cf cialis para que sirve
شنبه 4 فروردین 1397 06:34 ق.ظ

Thanks a lot, Quite a lot of posts!

can i take cialis and ecstasy cialis ahumada cialis without a doctor's prescription cialis cuantos mg hay try it no rx cialis buy original cialis buy generic cialis cialis tadalafil online wow cialis 20 cialis for daily use
جمعه 3 آذر 1396 05:37 ب.ظ
روش خوبی برای توصیف، و بخش دلخواه نوشتن برای گرفتن اطلاعات مربوط به موضوع ارائه من
ماده، که من در دانشگاه حضور دارم.
شنبه 13 آبان 1396 02:52 ق.ظ
ممنون اطلاعات خوبی بود
دوشنبه 27 شهریور 1396 02:05 ق.ظ
What's up, everything is going fine here and ofcourse every one is sharing data, that's
truly good, keep up writing.
دوشنبه 23 مرداد 1396 04:20 ب.ظ
I loved as much as you'll receive carried out right here.

The sketch is attractive, your authored subject matter stylish.
nonetheless, you command get bought an impatience over that you
wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again since exactly
the same nearly a lot often inside case you shield this hike.
سه شنبه 17 مرداد 1396 04:59 ب.ظ
Fine way of explaining, and nice article to take information on the topic of my presentation focus, which i am going to deliver in academy.
دوشنبه 9 مرداد 1396 10:36 ب.ظ
I was recommended this web site by my cousin. I am not sure
whether this post is written by him as nobody else know
such detailed about my difficulty. You are amazing! Thanks!
دوشنبه 5 تیر 1396 01:36 ق.ظ
بسیار core از خود نوشتن در حالی که ظاهر شدن دلنشین اصل آیا نه نشستن
بسیار خوب با من پس از برخی از زمان.
جایی درون جملات شما قادر به من مؤمن متاسفانه
فقط برای while. من هنوز مشکل خود را با فراز در منطق و یک خواهد را خوب به کمک پر
کسانی که معافیت. در صورتی که شما که می
توانید انجام من می مطمئنا تا پایان در
گم.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 10:24 ق.ظ
It's amazing designed for me to have a website, which is useful designed for my knowledge.
thanks admin
شنبه 7 اسفند 1395 04:11 ب.ظ
با سلام بهتر است ماده فوق که قانون قبلی است در این متن اصلاح شود تا مخاطبان مورد تردید واقع نشوند .موفق باشید
حسن حاجی قاسمی سلام متشکرم
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

موضوعات
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی